Kennisplatform voor het noorden

Buro Hollema: Het creëren van een duurzame leefomgeving

Geplaatst op 14 juli 2022
Buro Hollema: Het creëren van een duurzame leefomgeving

De klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor mens, natuur en milieu. Ook de beschikbaarheid van grond- en brandstoffen is een actueel en urgent onderwerp geworden. Niet in de laatste plaats voor ingenieursbureaus die zich toeleggen op het creëren van een duurzame leefomgeving. Kijk op het Noorden sprak hierover met Jan Wiebren Visser en Menno Sieds Mensonides, eigenaren van Buro Hollema.

Van ontwerp tot uitvoering: Buro Hollema pakt alle ruimtelijke en civieltechnische vraagstukken integraal op. Deze multidisciplinaire aanpak is al ruim 65 jaar hét kenmerk van dit ingenieursbureau in Rolde. Het creëren van een duurzame fysieke leefomgeving staat centraal in alle concepten en visies die het bureau ontwikkelt.

Toekomstvisie

“We spelen proactief in op de klimaatimpact en circulair materiaalgebruik van onze ontwerpen en diensten”, vertelt Mensonides. “Met oog voor maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. De uitdagingen in de woningbouw en veranderend kantoorgebruik door de toename in thuiswerken zijn hier actuele voorbeelden van. Daarnaast richten we ons uiteraard op de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Datzelfde geldt voor het beperken van stikstofuitstoot in de realisatie en gebruiksfase, en circulair materiaalgebruik. Zo combineren we ons werkveld continu met de trends, innovatieve oplossingen en ontwikkelingen.

In onze ontwerpen benutten we kansen voor klimaatadaptieve maatregelen, infiltratie en berging van hemelwater en optimaal hergebruik van materialen. De Grunobuurt in Groningen in stedelijk gebied en de Hoofdstraat in Grolloo met haar dorpse karakter, zijn mooie voorbeelden van kansen die in het ontwerp zijn benut.”

Buro Hollema brengt een aansprekende vormgeving van de fysieke leefomgeving samen met een vertrouwde, degelijke civieltechnische benadering. Hiermee geven de zorgvuldig ontworpen projecten het juiste antwoord op de vraag van de gebruikers en sluiten ze goed aan bij de omgeving. Vernieuwend, duurzaam en tegelijk eigentijds. Nu en in de toekomst. Mensonides: “Ook sluit onze werkwijze al aan op de uitgangspunten van de Omgevingswet die in januari 2023 geïmplementeerd wordt. We stemmen de belangen per vakgebied op elkaar af en managen de projecten met een integrale afweging van de fysieke leefomgeving.”

Burgerparticipatie

Voor een soepel verloop van zowel ruimtelijke ordeningsprojecten, landschapsontwerpen als civieltechnische projecten is het creëren van draagvlak onder de stakeholders en bevolking onmisbaar. Visser zegt hierover: “Op het gebied van (burger)participatie heeft Buro Hollema reeds vele jaren ruime ervaring. Participatie vormt de schakel tussen burgers en projectontwikkelaars, overheden en andere initiatiefnemers.” In overleg met de opdrachtgever wordt een plan op maat opgesteld waarin staat hoe de doelgroep het beste bereikt kan worden. “Bij het ontwerp van de herinrichting van de Oosterstraat in Warffum in de gemeente Het Hogeland hebben we de omgeving gevraagd om mee te denken over het ontwerp. Op deze manier voelen ze zich meer betrokken bij het project en dragen ze actief bij aan de veranderingen in hun eigen leefomgeving.” De bewoners worden zo bij het ontwerp betrokken, waardoor er draagvlak ontstaat voor de uitvoering en een breed gedragen eindresultaat.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord