Kennisplatform voor het noorden

Werk 3.0 Human Impact: Ambitie, vertrouwen en waardering als leidraad

Geplaatst op 12 oktober 2020

“De werknemer anno 2020 laat zich niet leiden door geld, maar door ambitie, vertrouwen en waardering. Waar millennials zich met name verbonden willen voelen aan een organisatie en een bijdrage willen leveren aan het grote geheel, staan de oudere medewerkers veelal voor andere uitdagingen, zoals mee kunnen komen in die veranderende wereld. Dat vraagt een compleet nieuwe mindset van de werkgever en een nieuwe kijk op de eigen organisatie. Werk 3.0 is dè partner om die ontwikkeling op gang te krijgen en te bestendigen. Om zo samen leegloop, openstaande vacatures en verzuim te voorkomen.”

Pleisters plakken

Aan het woord is eigenaar Linata Rutgers van het in Assen gevestigde Werk 3.0. Dit nieuwe bedrijf is een gevolg van een nieuwe mindset van haarzelf, vanuit haar bedrijf Verzuim & Zo. Ze begon ruim vijftien jaar geleden als zelfstandige verzuim-dienstverlener en groeide sindsdien uit naar een landelijk werkende organisatie met meer dan vijftien professionals. “De visie waarmee ik begon en die gangbaar was en is in de verzuimsector, is het aanpakken van individuele verzuimsituaties. Vanuit urgentie pleisters plakken. Zeker essentieel, maar het raakt niet de onderliggende laag. Drie jaar geleden besloot ik daarom iets te gaan doen met die onderliggende laag. Wat zijn de telkens terugkerende oorzaken van verzuim en wat kun je daar structureel aan doen? Het hoeft geen betoog wat de winst is van het voorkomen van verzuim. En dan heb ik het niet alleen over geld.”

Deze mindset en dit zelfonderzoek hebben geleid tot de nieuwe organisatie Werk 3.0, waarin Rutgers en Kristy Suurmeijer samen met een vast team aan professionals, onderwijs- en zorgorganisaties en mkb ondernemingen ondersteunen bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatie, waarin de waarde van het menselijk kapitaal wordt erkend. Een integrale aanpak gestoeld op ambitie en niet alleen vanuit urgentie.

Wendbaar blijven

“Het mkb bijvoorbeeld, staat voor de uitdaging hoe het in een snel veranderende maatschappij wendbaar kan blijven. Niet alleen om klanten te behouden, maar ook en vooral om het werkvermogen van je mensen optimaal te gebruiken. Hoe richt je je organisatie daarop in, nu en over vijf jaar? Hoe ga je om met nieuwe generaties die nieuwe drijfveren hebben? Hoe bind je schoolverlaters aan je, maar ook oudere werknemers? Hoe zorg je er voor dat de hoogopgeleiden niet naar de Randstad vertrekken maar juist in de regio blijven?”

Kwetsbaar

“Wij weten uit ervaring en onderzoek dat het optimaal benutten van het werkvermogen van medewerkers de sleutel tot succes is. Zij zijn de mensen die de visie van een organisatie vertalen in de dagelijkse werkzaamheden, op alle niveaus. Als je dat goed organiseert, doen zij dat op een positieve manier. Maar daarvoor is het wel nodig dat de communicatie binnen de organisatie goed is. Zowel bottom-up als top-down. Dat er vertrouwen is. Dat iedereen zich open en kwetsbaar mag opstellen. Alleen dan komen zaken aan het licht, ook in de privésfeer, waarop je als werkgever tijdig kunt bijsturen. En dat voorkomt dat er in een later stadium ziekteverzuim ontstaat, als werknemers hun problemen en wensen niet bijtijds kunnen aangeven. Wel of niet thuiswerken en zo ja, hoe vaak? Vier of vijf dagen per week werken? Durf de dialoog aan te gaan over wat ze nodig hebben om inzetbaar te blijven en om mee te groeien met de organisaties. Stimuleer dat ze naar je toe stappen als er iets is. Weet ook hoe je daar dan mee omgaat. Creëer zo een veilige werkomgeving.”

Spiegelen

Rutgers heeft verschillende tools om toe te werken naar een organisatie waar het werkvermogen optimaal is en duurzame inzetbaarheid de norm. Maar het belangrijkste gereedschap is commitment van de werkgever. “Je moet het lef hebben om ook jezelf te spiegelen. Dit vergt een top-down en bottom-up aanpak. En om een intensieve reis met jouw mensen te maken naar een toekomstbestendige organisatie. De beloning is een gezonde organisatie waar medewerkers bij willen horen en waar ze trots op zijn.”

De Asser ondernemer heeft in de afgelopen jaren veel geleerd over de optimalisatie van het werkvermogen, onderzoek daarnaar en methodes die zijn ontwikkeld, zoals het Huis van het Werkvermogen waar zij licentiehouder van zijn. Graag deelt ze die informatie met ondernemers in Noord-Nederland. Ze is bestuurlijk actief bij VNO-NCW Noord en de Kamer van Koophandel.

www.werk30.nl

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord