Kennisplatform voor het noorden

Milieugevolgen herontwikkeling Stadshavens Groningen goed in beeld

Geplaatst op 2 mei 2023
Milieugevolgen herontwikkeling Stadshavens Groningen goed in beeld

De milieueffecten van de herontwikkeling van het gebied Stadshavens Groningen zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Bij het verder uitwerken van de plannen blijft aandacht nodig voor bijvoorbeeld mobiliteit, biodiversiteit en geluidhinder. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De gemeente Groningen had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De gemeente Groningen wil het gebied Stadshavens, liggend langs het Eemskanaal, herontwikkelen. Het doel is een gemengd stedelijk gebied met ruimte voor wonen, werken en voorzieningen, waaronder een nieuw park bij de Deense Haven. Door de gefaseerde ontwikkeling is nu nog niet bekend hoe het gebied er uiteindelijk uit gaat zien. Wel wil de gemeente dat Stadshavens modern, duurzaam, gezond en groen wordt. Voordat een besluit over het plan wordt genomen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Resultaten rapport

Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten optreden bij de transformatie. De effecten zijn vooral neutraal of positief. Zo verbeteren de bodemkwaliteit en de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. De herontwikkeling biedt kansen om de biodiversiteit en kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen, en om het gebied aan te passen aan klimaatverandering. Het rapport geeft aan dat die kansen nog verder worden uitgewerkt.

Het milieueffectrapport bevat voldoende informatie om een besluit te nemen over het omgevingsplan, zegt de Commissie. Wel doet de Commissie een aantal aanbevelingen. De gemeente heeft hoge ambities, die ruimte vragen. In een duurzame wijk, bijvoorbeeld, worden bewoners gestimuleerd om niet met de auto te reizen. Maar hoe die stimulans eruitziet, dat weet de gemeente nog niet precies. Daar blijft aandacht voor nodig bij de verdere uitwerking van de plannen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord