Kennisplatform voor het noorden

Fokkens Grondgoed: ‘Met het 4-Tafelmodel is ontwikkelen en bouwen binnen 4 jaar geen utopie meer’  

Geplaatst op 27 december 2023

Door het niet-planbare gedeelte in de voorbereiding van bouwprojecten zo compact en transparant mogelijk te organiseren, is procesversnelling in de bouw mogelijk. Daarvan is gebiedsontwikkelaar en rentmeester Reind Fokkens, van Fokkens Grondgoed uit Leeuwarden, overtuigd. “Samen met bouwbedrijf Lont heb ik daarvoor het 4 Tafelmodel ontwikkeld. Dit model geeft sturing aan de voorbereiding, het participatieproces, besluitvorming en vergunningverlening.”

Een gemiddeld bouwproject duurt nu wel vijf tot zeven jaar, terwijl de druk om te bouwen groot is. “Er wordt vaak gezegd dat wet- en regelgeving de remmende factor is, maar het grote struikelblok is de organisatie en communicatie in het voortraject. Als je daar meer sturing aan geeft, kun je het traject terugbrengen naar drie tot vier jaar.” Met Grondgoed houdt Fokkens zich bezig met gebiedsontwikkeling en helpt hij partijen in dat voortraject. Hij weet dan ook goed waar tijdwinst te behalen is. “Er gaat veel tijd verloren aan afstemming en besluitvorming aan de voorkant. Met het 4-Tafelmodel werken we gericht en stapsgewijs: vanuit Verkenning naar Verdieping, vervolgens Vaststelling en tenslotte: Vergunning. Door onze integrale benadering, met een gerichte opbouw van planuitwerking, worden faalkosten en tijdverlies voorkomen.”

Verkenning en verdieping
Fokkens en Lont willen samen met de opdrachtgever en de gemeente de plannen voor een bouwproject grondig verkennen. “Op basis van bureauverkenning verzamelen we wat we al weten, we betrekken hier deskundigen bij waardoor we redelijk vlot een beeld krijgen bij de mogelijkheden van het plan.” Vervolgens gaan de partijen over tot Verdieping. “Samen met de architect, de bouwer, deskundigen en vakambtenaren van de gemeente gaan we een open dialoog aan waarbij we in een aantal werksessies integraal naar het plan kijken. Iedereen brengt op efficiënte wijze zijn eigen expertise in zodat we tot een haalbaar plan komen.” Daarin wordt ook aangesloten bij de nieuwe Omgevingswet. Hierin is participatie een belangrijk onderdeel. “Je moet aantonen dat het interne participatieproces is doorlopen: dat alle deskundigen gehoord zijn. En je moet aan externe betrokkenen je plannen hebben toegelicht en hen de mogelijkheid hebben gegeven invloed op uit te oefenen. Vervolgens moet je vastleggen wat je daarmee gedaan hebt. Die volgorde zit ook in het Tafelmodel.”

Vaststelling en Vergunning
De derde tafel is Vaststelling. “We willen het proces borgen met goede besluitvorming bij colleges en gemeenteraden, maar ook bij bijvoorbeeld een Raad van Toezicht van een zorginstelling of woningcorporatie. Dit besluitvormingsproces moet vooraf goed gepland worden, want hier gaat het vaak mis. Als je het goed hebt voorbereid is het voor bestuurders vaak eenvoudiger om beslissingen te nemen. En dan is het project klaar voor de vierde tafel: Vergunning. Hierin wordt het voorwerk bijeengebracht en het plan voor vergunningverlening voorgedragen. Met een integrale planvoorbereiding is de kans groter op een vlekkeloze vergunningverlening.”

Fokkens hoopt dat gemeenten en opdrachtgevers in Noord-Nederland het 4-Tafelmodel omarmen. “Hier in het Noorden kennen mensen elkaar en weten we wat we aan elkaar hebben. Daardoor is samenwerken gemakkelijker. Daarom denk ik dat we juist hier onderscheidend kunnen zijn en vanuit vertrouwen het proces kunnen organiseren.” Voor bouwers levert werken volgens het 4-Tafelmodel continuïteit op, verwacht Fokkens. En voor gemeenten brengt minder personele lasten. “Het kan hen veel opleveren als het besluitvormingsproces efficiënter verloopt. De Omgevingswet dwingt partijen meer interdisciplinair te werken en daar past dit perfect bij.” Fokkens besluit: “Ik hoop hier met Grondgoed een steentje aan bij te kunnen dragen.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord