Kennisplatform voor het noorden

Eeserwold legt groene loper uit

Geplaatst op 7 december 2021
Eeserwold legt groene loper uit

‘Eeserwold, daar gebeurt het’. Bedrijvenpark Eeserwold in Steenwijk heeft die belofte inmiddels ingelost. De oorspronkelijke inzet om een duurzaam bedrijvenpark te ontwikkelen betaalt zich uit in een grote belangstelling van bedrijven om zich hier te vestigen.

Volgens Bram Harmsma, wethouder economie van de gemeente Steenwijkerland, zoeken groene bedrijven een vestigingsplaats waarmee ze zich verbonden voelen. Groene energie is een belangrijke trekker. “En dat bieden we op Eeserwold. Vanaf de start was het onze ambitie om van Eeserwold een duurzaam bedrijvenpark te maken. Met koeling vanuit het Eesermeer, zon op het dak en de productie van waterstof. Je ziet dat Eeserwold bedrijven aantrekt die vanuit duurzaam ondernemen een bewuste keus maken. Dat worden er steeds meer. We voorzien dus echt in een behoefte.”

Samenwerking

Marcel Grit, commercieel directeur van Roelofs, over de samenwerking met de gemeente: “We trekken gezamenlijk op, Eeserwold is het schoolvoorbeeld van een zuivere publiek-private samenwerking. Wij zijn eigenaar van de gronden en ontwikkelen voor eigen risico, de gemeente faciliteert vanuit het gezamenlijk vertrouwen in het plan. Het belang voor de lokale en regionale economie en werkgelegenheid is groot.”
Harmsma beaamt dit: “We gaan niet voor de korte klap, maar voor een match voor de lange termijn. Twee jaar geleden hebben we samen een ambitiedocument opgesteld en daaraan gekoppeld budget en capaciteit vrijgemaakt. We zijn nu volop in de uitwerking. We faciliteren met het bestemmingplan, het beeldkwaliteitsplan, vergunningverlening en – waar nodig – ontheffingen.” Grit vult aan: “Er zijn volop ontwikkelingen. Recent is zes hectare grond uitgegeven, meerdere kavels zijn onder optie. Eeserwold is aangewezen als waterstof-pilotlocatie, diverse partijen werken hieraan samen in de zogenaamde waterstofcoalitie. Wij zien Eeserwold als platform voor innovaties.”

Waterstof

Binnenkort opent Fieten Olie een tankstation waar je groen kunt tanken. Grit: “Het is een belangrijke eerste stap naar uiteindelijk de productie van waterstof. Waterstof is als energiedrager een van de grote beloftes van een succesvolle energietransitie. Een bijdrage om de klimaatdoelen te behalen en aan een duurzame economische groei. Momenteel onderzoekt de waterstofcoalitie de mogelijkheden voor de productie van waterstof op Eeserwold. Eeserwold wordt een knooppunt (hub) in een netwerk van waaruit waterstof wordt ingezet voor mobiliteit, duurzaam ondernemen en wonen. De basis van de hub is dat het bestaande gasnet benut blijft voor de toekomst. Vanaf medio 2025 gaat, in plaats van het reguliere gas, waterstofgas door de leidingen. Hiermee is de energievoorziening 100% groen en aantoonbaar lokaal en duurzaam opgewekt. Daarnaast gaan we op alle daken zonnepanelen plaatsen. Wij willen de daken optimaal te benutten.” De gemeente besloot ontheffing te verlenen voor gasaansluitingen voor kleingebruikers, hiermee onderstreept zij het vertrouwen in het plan.

Koeling

Op Eeserwold heeft UR Cool (een samenwerking van Unica en Roelofs) een duurzaam koudenetwerk aangelegd. Het gebruik van dit koudenetwerk geeft aanzienlijke voordelen ten aanzien van energieverbruik en CO2-uitstoot. Het draagt bij aan een kostenefficiënte en ook duurzame bedrijfsvoorziening. Water van tien graden wordt gepompt uit het vijftig meter diepe Eesermeer en gaat naar de bedrijven en kantoren. Het water gaat weer terug naar het meer, zo is de voorraad koeling onuitputtelijk. Het maakt Eeserwold uitermate aantrekkelijk voor bedrijven die koelinstallaties hebben, zoals bedrijven in de food en ook datacentra.

Lokaal

Harmsma en Grit benadrukken de aantrekkelijkheid van het bedrijvenpark, ook voor lokale en regionale bedrijven. Harmsma: “Het woon- en werkgebied is magnifiek. De arbeidsparticipatie is groot, we hebben hier een doe-mentaliteit. We zijn onderdeel van de regio Zwolle, ook wel de poort naar Noord-Nederland.” Grit: “Er is keuze uit ruime en betaalbare kavels. Bedrijven zijn verrast door wat hier allemaal is. De plek en het vestigingsklimaat zijn goed, ook voor de lokale ondernemer.”
Meer weten? Iedere woensdagochtend is het infoloket Eeserwold aan de Beukenhof 8 in Steenwijk geopend, loop gerust binnen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord