Kennisplatform voor het noorden

Spannum werkt aan uitbreidingsplan

Geplaatst op 18 januari 2021
Spannum werkt aan uitbreidingsplan

Spannum in gemeente Waadhoeke heeft uitbreidingsplannen. Na het vaststellen van de woonvisie van gemeente Waadhoeke, waarin weer ruimte ontstaat voor maatwerk per dorp, is Spannum meteen in actie gekomen. Het terpdorp telt momenteel 115 woningen. Als relatief kleine gemeenschap (275 inwoners) bezit het de kwaliteit samen ergens de schouders onder te zetten.

De speciaal vanuit Dorpsbelang opgerichte Werkgroep Woningbouw Spannum heeft middels een enquête alle huishoudens, plus de inwonende kinderen vanaf 18 jaar, gepolst naar de wensen met betrekking tot een eventuele verhuizing binnen of buiten het dorp. De respons was groot: maar liefst 68%. Uit de enquête blijkt niet alleen dat er animo is voor een nieuwbouwwoning of een kavel, ook is er veelvuldig aangegeven dat men het initiatief van harte ondersteunt.

Wensen dorp 
Er is eerder een perceel aangewezen voor uitbreiding. Dit perceel is al in het bezit van de gemeente en is ook nu weer het uitgangspunt in de planvorming. De werkgroep is inmiddels in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden. Deze maand kijkt men met een stedenbouwkundige hoe de wensen van het dorp in te passen zijn en welke vervolgstappen nodig zijn om de wensen te realiseren. De werkgroep gaat de komende weken benutten om de wensen van de bewoners die aangegeven hebben wel te willen bouwen, zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord