Kennisplatform voor het noorden

Samen investeren in duurzaam geproduceerde gezonde voeding

Geplaatst op 25 november 2022
Samen investeren in duurzaam geproduceerde gezonde voeding

Agrifirm, Cosun, FrieslandCampina, Royal Avebe, LTO Noord en Rabobank gaan samen investeren in duurzame voeding. Vorige week ondertekenden de bestuurders het Fascinating manifest ‘Samen investeren in duurzaam geproduceerde voeding’. Daarna nam Johan Remkes van het Nationaal Programma Groningen het manifest in ontvangst.

Manifest

Fascinating werkt aan het waarmaken van een duurzaam, circulair en regeneratief landbouwsysteem. Door te innoveren in akkerbouw en veehouderij produceren we op duurzame wijze eiwitten en andere hoogwaardige nutriënten, die we op vernieuwende wijze verwerken tot waardevolle bouwstenen voor een gezond dieet. Het nieuwe landbouwsysteem is in balans met de natuur, sluit kringlopen en zorgt voor een gezond en vitaal Nederland.

Ons voedselsysteem staat aan de vooravond van grote veranderingen. Het huidige eetpatroon beschermt ons onvoldoende tegen welvaartsziekten. De maatschappij maakt zich zorgen over de impact van klassieke landbouw op de bodem, biodiversiteit en milieu. Er is dringend behoefte aan lange termijn perspectief voor boeren en telers. De vraag naar voedingsproducten met een hoge nutritionele waarde stijgt.

Veeteelt en akkerbouw werken in Fascinating samen aan de creatie van een circulair en duurzaam landbouwsysteem. De focus ligt op het creëren van duurzame teeltmethoden, waardoor gewassen optimaal nutriënten uit de bodem opnemen. Door deze gewassen effectief te oogsten en te verwerken, blijven eiwitten en gezonde nutriënten behouden. We ontwikkelen voor de consument nieuwe plantaardige- en dierlijke producten op basis van gezonde ingrediënten.

In Fascinating realiseren we onze ambities: voor regeneratieve landbouwproductiemethoden, milde verwerking en voedingsproducten met een positief effect op onze gezondheid. Wat ons bindt is de wil om samen nieuwe wegen voor de toekomst te vinden. Circulair door het tot waarde brengen van reststromen en het sluiten van kringlopen. Regeneratief door te denken vanuit de behoefte van onze landbouwbodems.

Fascinating is hét platform dat regie neemt door kennis te delen, mogelijkheden te demonstreren en de nieuwe, circulaire voedselketen vorm te geven.

We investeren samen om dit doel te bereiken, in denkkracht en met de inzet van mensen en middelen. Alle schakels in de keten zijn welkom om aan te sluiten, met een actieve rol voor de overheid voor de aansluiting op landelijk beleid. Fascinating mobiliseert alle spelers om nieuw perspectief voor de boeren en telers te bieden en verdienvermogen voor alle ketenpartijen te realiseren. De transitie moet slagen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord