Kennisplatform voor het noorden

Overname Biotoop en Hortus in hoofdlijnen akkoord

Geplaatst op 7 maart 2022
Overname Biotoop en Hortus in hoofdlijnen akkoord

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en gemeente Groningen zijn in hoofdlijnen akkoord over de (ver)koop van het terrein van De Biotoop en Hortus botanicus in Haren per 1 januari 2023 voor een koopprijs van 3.6 miljoen euro. Eind 2022 neemt de gemeenteraad een definitief besluit. De huidige contracten voor De Biotoop en de Hortus botanicus worden in ieder geval verlengd tot eind 2023. Hoe het terrein vanaf 2024 georganiseerd en beheerd wordt, is nu nog niet duidelijk. Dit wordt in 2022 onderzocht.

De toekomst van het terrein van De Biotoop en de Hortus botanicus is al langere tijd onderwerp van gesprek. Sinds april 2021 onderzoeken de RUG en de gemeente of de gemeente het eigenaarschap van het terrein kan overnemen. Hiervoor zijn onder meer onderzoeken gedaan en gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers.

De Hortus botanicus en het biologisch centrum in Haren hebben, na het vertrek van de biologen naar Zernike Campus, voor het onderwijs en het onderzoek van de RUG geen betekenis meer.

Sociale, culturele en recreatieve waarde

Wethouder Roeland van der Schaaf: “Als college zien wij de sociale, culturele en recreatieve waarde van de Hortus Botanicus en De Biotoop voor de inwoners van Haren. De Biotoop is een belangrijke broedplaats binnen de gemeente. Deze kwaliteiten willen we de komende jaren in stand houden.”

Zelf regie op eventuele nieuwe ontwikkelingen

De gemeente wil de bestaande elementen op het terrein in de basis behouden. Maar ziet wel mogelijkheden om de organisatie en het beheer te verbeteren. Op de langere termijn ontstaat wellicht ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op (een gedeelte van) het terrein. Door zelf eigenaar te worden, houdt de gemeente hier regie op.

2022: vervolgonderzoek

Voordat de gemeenteraad een definitief besluit kan nemen, onderzoekt de gemeente in 2022 een aantal zaken verder. Zoals de kwaliteit van de grond op het terrein en de aanwezigheid van asbest in het Biotoopgebouw. Ook gaat de gemeente vervolggesprekken voeren met Carex, Stichting Behoud Groene Hortus, Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’ en Stichting Het Groninger Landschap. Verder wil de gemeente dit jaar in gesprek met gebruikers, bewoners, vrijwilligers, inwoners en andere betrokkenen. Over de voor- en nadelen van de huidige situatie en de mogelijkheden voor een stabiele toekomst van het terrein.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord