Kennisplatform voor het noorden

Noord-Nederland ondersteunt het mkb via MIT-subsidie

Geplaatst op 11 maart 2022
Noord-Nederland ondersteunt het mkb via MIT-subsidie

Gedeputeerden Staten van Drenthe stellen de MIT-(Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren)subsidie beschikbaar. Gezamenlijk met Fryslân, Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) komt voor MIT Haalbaarheid € 5.146.666,– en MIT R&D Samenwerking € 2.000.000,– beschikbaar voor Noord-Nederland. De regelingen worden voor 55% gefinancierd door het Rijk en voor 45% gefinancierd door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De subsidie is vooral voor ondernemers die actief zijn op het gebied van innovatie. Vanaf dinsdag 12 april a.s. is de MIT Haalbaarheid via SNN aan te vragen. De MIT R&D Samenwerking gaat op woensdag 1 juni a.s. open.

Gedeputeerde Henk Brink: “Deze subsidie biedt volop interessante kansen voor bedrijven die werken aan technische innovaties. De MIT is een geweldige regeling om het innovatieve mkb te stimuleren. Als Drenthe moeten we het hebben van ons midden- en kleinbedrijf. Dat is de kurk waarop onze economie drijft. Ik wil het Drentse mkb oproepen om gebruik te maken van deze regelingen, er liggen in Drenthe grote uitdagingen op het gebied van digitalisering en verduurzaming. Dit biedt ook kansen voor nieuwe verdienmodellen. Onze mensen van het SNN en Ik Ben Drents Ondernemer willen ondernemers hierbij graag verder helpen.”
 
Succesverhalen 
In de vorige regeling is o.a. subsidie verleend voor de ontwikkeling van een systeem voor de ontzilting van brakwater: dé oplossing om brak water in kustgebieden bruikbaar te maken voor irrigatie. Een ander voorbeeld is een biobuis met afbraaktrigger: hiermee kan de gebruiker zelf bepalen wanneer de buis verdwijnt en oplost in natuureigen stoffen. Een mooie combinatie van slim en duurzaam is de ontwikkeling van een Smart grid 2.0: een eigen energienet op wijkniveau waarmee woningen binnen een wijk energie met elkaar uitwisselen voordat het surplus wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord