Kennisplatform voor het noorden

Nedmag: Magnesium draagt bij aan oplossing stikstofprobleem

Geplaatst op 2 december 2021
Nedmag: Magnesium draagt bij aan oplossing stikstofprobleem

Bij Nedmag worden voortdurend nieuwe toepassingen gevonden voor magnesium. De tien man sterke research & businessdevelopment afdeling in Veendam werkt daartoe samen met externe studenten, specialisten en instellingen. Zo ook in de agrarische sector, waar al enkele jaren een proef loopt om mest te verrijken met magnesiumzout. Maar wat blijkt nu: het aldus gevormde struviet vermindert de stikstofuitstoot aanzienlijk. En dat maakt het extra interessant voor de agrarische sector en voor de maatschappij als geheel.

Of ze dat in Den Haag al weten? “Het ministerie van LNV en EZK participeert in dit project, samen met de NOM, de noordelijke provincies en distributeur Farmin”, benadrukt directeur Bert Jan Bruning van Nedmag. “We geven hiermee ook gehoor aan de oproep in het rapport Remkes, om producten en productieprocessen te ontwikkelen die de stikstofuitstoot verminderen. Waarbij vervolgens de bedrijven – in dit geval de boeren – daarvoor worden beloond. Wij helpen de boeren daar bij.” Bruning riep al eens eerder dat juist de chemie een flink steentje bij kan dragen aan de wereldwijde verduurzamingsopgave. Steeds meer partijen zien dat in, inmiddels is groene chemie geen rariteit meer en Nedmag draagt nu zelf een nieuw concreet steentje – of beter gezegd kristalletje – bij: struviet.

Bodemverrijker

Struviet – ofwel magnesiumammoniumfosfaat – is een interessante minerale bodemverrijker. Dat weten ze al langer bij Nedmag. Anko Vos, marktmanager landbouw: “We zijn al enkele jaren bezig met een proef waarbij we magnesiumzout toevoegen aan drijfmest in mestputten van met name melkvee. Het magnesiumzout gaat een verbinding aan met stikstof en fosfaat en vormt struvietkristallen. Daarmee verrijk je de mest met goede mineralen, die langzaam aan de planten worden afgegeven.”

Emissiereductie

Gaandeweg de proef bleek er een voor het milieu interessante ‘bijvangst’ te zijn. “Doordat je het stikstof en fosfaat bindt en door de langzame afgifte zorg je ervoor dat deze stoffen daar terechtkomen waar ze moeten zijn: in de plant en niet vervliegen of uitspoelen. De emissiereductie van stikstof bleek op laboratoriumniveau maar liefst 25 tot 40 procent, een aanzienlijke reductie. Nu testen we dat principe in de praktijk, we doen stalproeven in een proefboerderij van de Wageningen Universiteit.”

Geen investering

Extra interessant is dat het eenvoudig op elke boerderij kan worden toegepast. “De boer hoeft niet te investeren in nieuwe stalvloeren of andere dure mechanische oplossingen. Je gooit gewoon magnesiumzout bij de drijfmest, het gaat door de bestaande mixer en dat is het. We zijn nu bezig om te kijken wat de juiste dosering is en ook hoe je met behulp van sensoren data kunt binnenhalen om de verrijking van de bodem en de reductie van de emissie te monitoren. Ook meten we de effecten op het welzijn van boer en vee, want je zorgt door de lagere uitstoot van stikstof tegelijkertijd voor stankreductie, waardoor de stal frisser gaat ruiken.”

Nieuwe meststoffen

Anko Vos vertelt enthousiast over het emissiereductie-project, evenals over een ander agrarisch project, waarbij met producten van Nedmag natuurlijke mineralen op de bodem en/of gewassen worden aangebracht om planten sterker en weerbaarder te maken tegen schimmels en ziekten. Deze producten versterken de gewassen en zijn van natuurlijke oorsprong waardoor ze beter in een geintegreerd gewasbeschermingssysteem passen.

Magnesium in de koffie

Dat magnesium de weerbaarheid vergroot bij mensen, is al langer bekend. Nedmag werkt dan ook al langer samen een aantal partners in de Food, om voedingsmiddelen te verrijken met magnesiumzout. Willem-Jan Bakker, business development manager Food, schenkt tijdens het interview een tweede kop koffie in en doet er een druppeltje vloeibaar magnesiumzout bij.
 Proef maar.”

Zout in de koffie? Maar dan blijkt magnesiumzout toch iets heel anders te zijn dan keukenzout (natriumchloride). De koffie blijft als koffie smaken, maar dan iets minder bitter. Iets zachter. Wonderbaarlijk. En tegelijkertijd krijgen we een druppeltje van het gezonde magnesium binnen. “Samen met onze partner Zechsal hebben we Magnesium Drops ontwikkeld, als voedingssupplement. Je kunt het overal in druppelen: in de koffie, thee, soep, maar ook in je bidon met water. Je hoeft maar een beetje te druppelen, verspreid over de dag, voor het beste resultaat.”

Kaas en cake

Magnesium draagt onder andere bij aan een normale werking van de spieren en heeft geen schadelijke effecten, zoals een hoge bloeddruk. De ideale vervanging van keukenzout dus. “We zijn nu bezig om het als alternatief voor keukenzout toe te voegen aan kaas. Het blijkt zelfs een positief effect op de smaak en de structuur te hebben. Zo wordt de kaas ‘iets romiger, iets zachter’, aldus het smaakpanel van Nedmag. In de Bakery Academy in Winsum doen we proeven met brood en banket. Op dit moment werken we aan cake met magnesiumzout. Die cake blijkt langer lekker zacht te blijven, droogt minder snel uit. Ook weer een boeiende bijvangst.”

Al veertig jaar

En zo werkt Nedmag met tal van partners in verschillende markten samen aan nieuwe innovaties. Bij de Veendammer magnesiumzout-producent zit innoveren dan ook in het DNA. Of in het molecuul, zoals ze het zelf noemen. Al bij de start van het bedrijf in 1981 kregen ingenieurs opdracht toepassingen te ontdekken voor het zuivere magnesiumzout uit de Veenkoloniale zoutlaag, die bij toeval in de jaren zestig werd aangeboord.


Nedmag maakt drie verschillende producten van het uit de bodem gewonnen magnesiumchloride: magnesiumoxide, magnesiumhydroxide en calciumchloride. Succesvolle markten en toepassingen van de producten vinden we in de energie, industrie, landbouw, milieu, pulp, veiligheid, gezondheid en in vuurvast. Vanuit Nedmag zijn ook nieuwe bedrijven ontstaan op basis van deze toepassingen, zoals Zechstein Minerals en Zechsal.

Innovatiehub

Ongetwijfeld zullen er de komende jaren nieuwe bedrijven ontstaan, op basis van de steeds hoogwaardiger en letterlijk smaakmakende toepassingen van magnesiumzout die de researchers ontdekken. Waarmee het Veendammer bedrijf een belangrijke bijdrage levert aan een duurzame samenleving en een hoogwaardige regionale economie. In dit kader heeft het bedrijf samen met andere partners in de buurt, waaronder Avebe en Hempflax, de Innovatiehub Oost-Groningen opgericht.

Duurzaam

Daarbij wil Nedmag ook duurzaam en innovatief zijn in de bedrijfsvoering en processen. “Wij willen de meest duurzame magnesiumzout-producent ter wereld worden”, zegt Bruning. “En daar werken we hard aan. We investeren in nieuwe energievormen in het gehele productieproces; we willen in 2035 volledig van de fossiele brandstoffen af.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord