Kennisplatform voor het noorden

Natuurmonumenten voorziet natuurschade Wadden door keuze ministerie

Geplaatst op 18 januari 2021
Natuurmonumenten voorziet natuurschade Wadden door keuze ministerie

Natuurmonumenten is onaangenaam verrast door de bekendmaking van het ministerie van Economische zaken en klimaat (EZK) dat men de stroomkabel van een windmolenpark op de Noordzee over de oostpunt van Schiermonnikoog wil laten lopen. We zijn vooral erg teleurgesteld in de technische oplossing die men kiest, omdat die bij aanleg al achterhaald is. Het ministerie kiest samen met de netbeheerder voor een ouderwetse oplossing die garant staat voor meer werkzaamheden, meer stroomkabels en meer natuurschade in ons meest unieke natuurgebied.

Arjen Kok, woordvoerder namens Natuurmonumenten, is verbaasd over deze uitkomst, die verre van toekomstbestendig is. “De keuze voor dit tracé en het type kabel dat wordt voorgesteld maken deze aanlanding al bij aanleg ouderwets. Iedereen weet dat er in de nabije toekomst meer windmolenparken worden aangelegd en het lijkt ons slim en efficiënt om dan direct op de Noordzee een energieknooppunt aan te leggen waarop ook toekomstige windmolenparken kunnen worden aangesloten. Als je je huis verbouwt breek je ook niet voor elke stekker opnieuw de muur open; je denkt vooruit met het oog op de toekomst”, aldus Kok.

Toekomstbestendige keus
De keuze nu, voor een zogenaamde “enkelstroomskabel” met beperkte capaciteit, staat garant voor meer werkzaamheden, meer kabels en meer natuurschade in de toekomst. Dat terwijl, als er niet overhaast wordt besloten en men gebruik maakt van de tijd die beschikbaar is (de bouw van het windpark moet nog starten), dan kan er gebruik gemaakt worden van een zogenaamde “mulitkabel”, met meer capaciteit. Daarop kunnen ook toekomstige windmolenparken worden aangesloten.

Duurzame energie
Natuurmonumenten is voorstander van duurzame energie en windparken op zee zijn daarbij een onmisbare optie. Dat daarvoor stroomkabels vanaf de windparken moeten aanlanden op de vaste wal is evident. De keuze voor een tracé moet echter uiterst zorgvuldig worden genomen, waarbij niet alleen snelheid en praktische voorkeuren mogen prevaleren. De natuurwaarden van de Waddenzee, die internationale belangrijk en beschermd zijn, moeten daarin zwaarwegend worden meegewogen.

Natuurschade
Natuurmonumenten blijft een sterke voorkeur houden voor een tracé dat toekomstbestendig is en meer oostelijker in de Waddenzee gebruik maakt van bestaande vaar- en stromingsgeulen en daarmee minder schade aan de natuur veroorzaakt. Dat was het beste alternatief uit de milieueffectenstudie, en in eerste instantie ook de voorkeur van de regio (provincie’s, gemeenten en waterschappen).

Los daarvan moet schade aan de natuur zoveel mogelijk worden voorkomen. Als dat niet lukt moet de schade worden hersteld, ook voor het Waddenzee gedeelte. Daar is in de huidige plannen nog veel onduidelijkheid over.

Waddenzee
De Waddenzee is het meest bijzondere en ongerepte natuurgebied van Nederland. Toch worden er tal van economische activiteiten ontplooid die de natuur schaden. Deze variant loopt niet alleen voor het langst denkbare deel dwars over wadplaten. ze landt ook nog eens aan op de kwelders aan de noordkust van Groningen en zal daarmee ook de natuur op de kwelders beschadigen. De nu voorgedragen keuze garandeert meer natuurschade voor de toekomst.

Foto: Natuurmonumenten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord