Kennisplatform voor het noorden

Groningen presenteert nieuwe Economische Agenda

Geplaatst op 21 februari 2023
Groningen presenteert nieuwe Economische Agenda

De Economische Agenda 2023-2026 is door het college van B&W vastgesteld. Deze agenda beschrijft hoe de gemeente Groningen de komende jaren met haar partners samenwerkt aan een toekomstbestendige economie voor haar bedrijven en inwoners. De centrale thema’s zijn en blijven het stimuleren van de energietransitie, de gezondheidseconomie en de digitale economie. Daarnaast ligt de nadruk op het maatschappelijk verantwoord ondernemen – zowel sociaal als circulair. Uitgangspunt is dat het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid bijdraagt aan groene en eerlijke welvaart voor alle inwoners van Groningen – en daarbuiten.

Wethouder Economische zaken Carine Bloemhoff: ”Groningen presenteert deze agenda in een periode van sociale onzekerheden voor inwoners en bedrijven. De wereldwijde veranderingen op het gebied van gezondheid, energie, digitalisering bieden kansen voor een betere toekomst. Groningen speelt in deze ontwikkelingen een belangrijke verbindende rol tussen alle partijen. De economische agenda is daarom voor heel Noord-Nederland van belang”.

Groningen als economische motor

De rol van Groningen als economische motor van het Noorden is verder gegroeid. De Groningse economie presteert bovengemiddeld, waarbij de werkgelegenheid in de periode 2020-2022 is toegenomen met meer dan 12.000 banen. Groningen heeft een grote aantrekkingskracht op ondernemers en talent uit binnen- en buitenland. De gemeente ondersteunt een groeiende groep ondernemers die zijn gericht op innovatief ondernemen met sociale impact voor bedrijvigheid en inwoners. Ook stimuleert de gemeente bedrijven en kennisinstellingen die een bijdrage leveren aan de transities van zorg naar positieve gezondheid, van fossiele naar hernieuwbare energie, van analoog naar digitaal en van een lineaire naar een circulaire economie.

De economische opgave 2023-2026

Het college wil het internationale energieprofiel van Groningen verstevigen en het midden- en kleinbedrijf helpen om van dat profiel te profiteren en hun concurrentiepositie te versterken. Ook wil Groningen de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats behouden door te werken aan groene en duurzame bedrijventerreinen.

Groningen kent een sterk ontwikkelde IT-sector en een hoogwaardige digitale infrastructuur. Onder de slogan “Everybody one level up” wil het college de noordelijke samenwerking tussen IT-bedrijven, startups, brancheorganisaties, provincies en gemeenten versterken. Het doel is om de gezamenlijke kennis nog beter te delen en door intensievere samenwerking IT-innovaties te versnellen.

Stijgende zorgkosten, vergrijzing, oplopende personeelstekorten en ouderen die langer thuis blijven wonen. De uitdagingen binnen de gezondheidssector zijn groot. Innovatie

is nodig voor een houdbaar zorgsysteem. De (rand)voorwaarden om de verandering van zorg naar gezondheid waar te maken zijn in Groningen aanwezig. De gemeente wil de komende jaren inzetten op de verbinding tussen bedrijven en organisaties binnen de publieke gezondheidszorg (o.a. ziekenhuizen, jeugdzorg, fysiotherapie).

Groningen richt zich ook op profilering en betere zichtbaarheid binnen en buiten de regio. Een profilering als internationale stad van kennis en innovatie maakt ons aantrekkelijk voor talent, nieuwe bedrijven en investeerders. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om goed samen te werken met bedrijfsleven en kennisinstellingen. Wethouder Bloemhoff: ‘We willen zoveel mogelijk mensen betekenisvol werk bieden. Daarom zetten we expliciet in op het werven én opleiden van praktijk- en mbo-geschoolde medewerkers. Dit zijn immers de mensen die nu en in de toekomst een belangrijk deel de beroepen uitoefenen die de transities mogelijk maken.’

Voor de samenstelling van deze nieuwe agenda heeft de gemeente gesproken met ondernemers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en dienstverleners in Groningen.

Daarmee heeft de gemeente belangrijke informatie opgehaald om haar inzet voor de komende jaren te bepalen. De nieuwe Economische Agenda 2023-2026 wordt in maart behandeld in de gemeenteraad.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord