Kennisplatform voor het noorden

Groene Economische Agenda voor vergroening economie Drenthe

Geplaatst op 1 juli 2021
Groene Economische Agenda voor vergroening economie Drenthe

We hebben te maken met grote opgaven op het gebied van klimaat en milieu en dat heeft een directe invloed op onze economie. De urgentie voor een duurzame economie wordt steeds sterker. De roep vanuit de maatschappij om duurzaam te produceren en consumeren wordt steeds krachtiger. Bestaande markten transformeren en er ontstaan nieuwe markten.” Deze ontwikkelingen bieden volop kansen voor het Drentse bedrijfsleven. Met de Groene Economische Agenda (GEA) zetten Gedeputeerde Staten in op vergroening van de economie.

Gedeputeerde Henk Brink: “In de Economische Koers gaan uit van de stuwende kracht van de transities op het gebied van circulaire economie, energie, zorg en digitalisering en benutten deze voor nieuwe economische en maatschappelijke kansen. Met de GEA vervult de provincie Drenthe haar rol door het Drentse bedrijfsleven en kennisinstellingen te ondersteunen bij hun inspanningen om een bijdrage te leveren aan deze vergroening. Daarbij is er aandacht voor zowel de koplopers als het generieke mkb. Daar zetten we op in met de Groene Economische Agenda.”

Drenthe, mooi voor elkaar

Als uitwerking van het coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ en de Economische Koers 2020 – 2023 ‘Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact’ is de GEA opgesteld. Er wordt invulling gegeven aan het groene aspect van de missie van de provincie Drenthe. Namelijk: we benutten de economische, sociaal-culturele en natuurlijke kwaliteiten van Drenthe en streven ernaar dat iedereen mee kan doen.

In de agenda staan de ambities en acties waarmee de provincie samen met stakeholders haar steentje wil bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, digitalisering en op het gebied van circulaire economie. Deze agenda is de vierde in rij, ook de gezondheidsagenda, de digitaliseringsagenda en de agenda impact ondernemen zijn uitwerkingen van het coalitieakkoord en de Economische Koers.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord