Kennisplatform voor het noorden

Gemeente Groningen verlengt steun aan culturele sector

Geplaatst op 21 februari 2022
Gemeente Groningen verlengt steun aan culturele sector

De coronamaatregelen hebben nog steeds een grote impact op de creatieve en culturele sector. Daarom steunt het college van B&W opnieuw culturele instellingen, ondernemers, zzp’ers en amateurkunst om de schade te helpen opvangen. De gemeente Groningen verlengt het tweede steunpakket Cultuur t/m de eerste helft van 2022 met een totaalbedrag van 2.250.000,-. Hiervoor heeft de gemeente wederom middelen van het Rijk ontvangen. Nieuw in dit pakket is een extra bijdrage van € 200.000 aan het bestaande co-financieringsfonds. Daarmee wordt een eerste stap gezet richting herstel van de sector. Door de extra investering in dit fonds krijgen instellingen en makers extra mogelijkheden om culturele projecten uit te voeren met een maatschappelijk doel.  

Wethouder cultuur Berndt Benjamins: “Kunst en cultuur is belangrijk en onmisbaar voor onze inwoners en bezoekers. Ik heb grote bewondering voor hoe de culturele sector keer op keer omgaat met tegenslagen. Het belangrijk onze culturele instellingen opnieuw financieel te ondersteunen. We creëren met deze steun werkgelegenheid en opdrachten voor makers, kunstenaars, culturele ondernemers en creatieve zzp’ers”.

Regionale en lokale culturele instellingen
Groningse culturele instellingen met een regionaal bereik lijden schade door de geldende coronamaatregelen Zij spelen tegelijkertijd een belangrijke rol in ons culturele aanbod. Het gaat hierbij om SPOT, Forum Groningen, het Groninger Museum, Vera en Simplon. Het college ondersteunt hen met een totaalbedrag van € 400.000,-.

Daarnaast ondersteunt de gemeente nog vele lokale instellingen die in de Cultuurnota staan zoals Kunstpunt, het Museum aan de A of het Noordpool Orkest. Voor al deze instellingen is € 500.000,- beschikbaar.

Amateurkunst
Onze gemeente kent een levendige en diverse amateurkunstsector. Door de coronamaatregelen is deze grotendeels stil komen te liggen. De bestaande subsidies voor de amateurkunst zijn niet voldoende om de schade op te vangen. Het gemeentebestuur stelt  € 150.000,- beschikbaar om de amateursector te ondersteunen.

Noodfonds Culturele Ondernemers
De coronamaatregelen treffen ook culturele ondernemers hard, juist omdat ze normaal gesproken hun inkomsten volledig uit de markt halen. Voor culturele ondernemers verlengt het gemeentebestuur het eerder opgerichte noodfonds met € 400.000,-.

Creatieve makers en zzp’ers
De cultuursector bestaat voor ongeveer 60 procent uit zzp’ers, zowel makers (kunstenaars, acteurs, schrijvers) als ondersteunende functies (techniek, marketing, vervoer, decor). Het college wil hen ondersteunen en ondernemerschap stimuleren. Het gemeentebestuur gaat specifiek voor deze groep tijdelijke opdrachten verstrekken voor kunst in de openbare ruimte. De uitvoerende partij is Kunstpunt, dat hierbij andere partijen en zelfstandige kunstenaars kan inschakelen.

Daarnaast wil het college het makkelijker maken om in de gemeentelijke organisatie creatieve zzp’ers in te huren. In totaal is hier € 300.000,- voor beschikbaar.

Voor de verlenging van het snelloket (hier kunnen aanvragen voor kleine projecten worden ingediend door culturele zzp’ers Groningen) reserveert de gemeente
€ 150.000,-.

Cofinancieringsfonds en Volwassenenfonds
Naast het verzachten van de acute gevolgen van de coronacrisis door schade te compenseren, maakt de gemeente zich ook zorgen voor de effecten op langere termijn. De verbinding tussen cultuur en de samenleving is verslechterd. Met een extra impuls van € 200.000,- aan het bestaande cofinancieringsfonds krijgen instellingen en makers extra mogelijkheden om culturele projecten uit te voeren met een maatschappelijk doel.

Daarnaast is er de Pilot Volwassenen Sport & Cultuur, bedoeld om financiële barrières weg te halen voor iedere Groninger die actief aan kunst, cultuur en sport wil doen. Hieraan draagt de gemeente vanuit dit steunpakket € 100.000,- bij.

De resterende € 150.000,- zijn voor uitvoeringskosten, onderzoeksopdrachten en evaluatie van de genomen maatregelen.

In juli 2020 stelde de gemeente Groningen al € 1.650.000 miljoen beschikbaar voor de culturele sector. In maart 2021 kwam daar € 3.600.000 miljoen bij. Nu geeft de gemeente dus een extra impuls van € 2.250.000. Het college hoopt dat de financiële bijdragen helpen om ons prachtige culturele klimaat in Groningen te behouden.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord