Kennisplatform voor het noorden

Gebiedsgerichte aanpak zon op dak Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze

Geplaatst op 19 maart 2021
Gebiedsgerichte aanpak zon op dak Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze

Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord gaat agrariërs in de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze ondersteunen  bij het realiseren van zonnepanelen op de daken van hun bedrijfsgebouwen. Provincie Drenthe en de drie gemeenten stellen voor deze ‘gebiedsaanpak zon op dak’ gezamenlijk een subsidie beschikbaar van € 71.864,–.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Voor een groene energietransitie hebben we alle mogelijkheden nodig: wind op zee en land, zon op land en dak. Zon op dak lijkt eenvoudig, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. We ondersteunen het project van LTO Noord om ook met zon op dak resultaten te kunnen boeken. Daarnaast is ondersteuning van dit project een heel praktische vertaling van ons beleid, waarvoor we een aanpassing voorstellen in de Provinciale Omgevingsverordening”

Gebiedsgerichte aanpak

In de gebiedsgerichte aanpak zon op dak wordt met een Quick Scan en een adviesrapport met een business case op bedrijfsniveau in beeld gebracht wat er mogelijk is. Wanneer meerdere ondernemers in een gebied zon op dak willen plaatsen, kijkt LTO Noord of het traject collectief kan worden opgepakt om kosten te delen. In samenwerking met Enexis wordt gebiedsgericht bepaald wat er nodig is qua gevraagde netverzwaring en aansluiting op het net.

Subsidie

De gebiedsaanpak start in Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze, omdat in deze gemeenten op het elektriciteitsnetwerk nog mogelijkheden zijn voor realisatie van grootschalig zon op daken. Dit betekent dat ook op grote daken zonnepanelen nog aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnetwerk. Bovendien kunnen agrariërs met grote daken die zonnepanelen willen plaatsen subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aanvragen. Met deze subsidie stimuleert het Rijk de productie van duurzame energie en CO2 reductie door de onrendabele top te subsidiëren waardoor een sluitende business case kan ontstaan.

De agrariërs waarvan het dak niet groot genoeg is om in aanmerking te komen voor deze subsidie worden ook benaderd in het project. Voor deze agrariërs kan zon op dak interessant zijn door gebruik te maken van de salderingsregeling die ook geldt voor huiseigenaren. Zonnestroom die de agrariër zelf niet gebruikt, kan dan tegen een vergoeding terug geleverd worden aan het net. Op basis van de ervaringen in dit project wordt bepaald of de aanpak een vervolg krijgt op andere plekken in Drenthe.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord