Kennisplatform voor het noorden

Fokkens Grondgoed: van niets naar iets!

Geplaatst op 29 september 2022
Fokkens Grondgoed: van niets naar iets!

Voordat de schep bij een bouwplan in de grond gaat, moet er heel wat gebeuren, aldus gebiedsontwikkelaar en rentmeester Reind Fokkens van Fokkens Grondgoed uit Leeuwarden. “Het gaat in mijn werk vooral om gebiedsontwikkeling en herbestemming van vastgoed. Hoe kun je met alle partijen een gebied zo goed mogelijk ontwikkelen met behoud van specifieke waardes van het gebied of van het vastgoed? Dat is de centrale vraag.”

“Gebiedsontwikkeling is de rode draad in mijn werk”, legt Fokkens uit. “Je gaat integraal kijken naar de ontwikkelmogelijkheden in het betreffende gebied. Vaak gaat het niet over één pand of één locatie, maar over de hele omgeving. Je doet dit samen met alle betrokken partijen. Ik ben vooral een adviseur in het voortraject en breng daarbij alle partijen bij elkaar. In samenspraak met omwonenden, overheden, bedrijven en andere betrokkenen wordt vervolgens onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling of herbestemming van de locatie of gebied. Bij de huidige ruimtelijke uitdagingen rondom wonen, bedrijventerreinen en agrarische ontwikkelingen gaat het altijd over participatie, energie, klimaat, bodem, leefomgeving en de mens als gebruiker of belanghebbende. Met oog voor wetgeving, eigendommen, ruimtelijke inpassing, esthetica en uiteraard het financiële model breng ik al deze aspecten samen tot een plan. Daarbij is mijn stelling dat, met respect voor elkaars belangen en een goed doordacht plan, elke ontwikkeling gerealiseerd kan worden.”

Puzzel

Samenspraak is heel erg belangrijk bij gebiedsontwikkeling, vindt Fokkens. “Je moet overleggen met alle betrokken partijen en hen ook mee laten denken. Zo zijn nutsbedrijven niet meer volgend, zoals voorheen. Als gevolg van de netcongestie bepalen netwerkbedrijven steeds vaker waar in- en uitbreiding mogelijk is. Vroegtijdige afstemming met hen is dus cruciaal.  De directe omwonenden spelen ook een belangrijke rol in het voortraject. Ze hebben vaak goede ideeën over hun eigen omgeving en dat geeft meerwaarde aan het project en verhoogt de kwaliteit van de plannen. Het participatieproces is daarom van wezenlijk belang. Als je dat niet goed doet, word je teruggefloten. Dan kunnen vergunningen sneuvelen. Je kunt gebiedsontwikkeling vergelijken met een puzzel. Hoe meer puzzelstukjes er op tafel liggen, hoe mooier de puzzel wordt.”

Visie

In nauw overleg met alle partijen, komt Fokkens Grondgoed met een plan. “Mijn werkwijze is vaak ongeacht de opdrachtgever, zowel publiek als privaat, gelijk. Elk vraagstuk begint met een visie, dan een nuchter rekenplaatje en vervolgens een goed plan. Het succes van het plan staat en valt bij een zorgvuldige afstemming met en inpassing in haar omgeving. In deze volgorde kunnen we samen veel mooie dingen maken. En dat is ook het mooiste van dit vak: om van niets iets te maken. Ik kan veel creativiteit kwijt in mijn werk. Het geeft een hoop voldoening als je ziet dat een plan klopt en veel draagkracht krijgt. Dat je goede dingen doet met de beperkte ruimte of het schaarse erfgoed dat we nog hebben. Dat maakt mijn vak zo mooi.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord