Kennisplatform voor het noorden

Driedaagse training voor boeren om de bodem duurzamer te leren beheren

Geplaatst op 20 september 2022
Driedaagse training voor boeren om de bodem duurzamer te leren beheren

Leg je eigen boerenbedrijf in drie dagen langs de meetlat van duurzaam bodembeheer en verwerf de kennis die nodig is om te dealen met de veranderingen waar de landbouw momenteel middenin zit. Volg deze driedaagse training op Warmonderhof in Dronten. De training behandelt onderwerpen als bodemstructuur, bewortelingsintensiteit, waterberging en mechanisatie, in het bijzonder NKG/Niet kerende grondbewerking. Welke aspecten van natuurinclusieve landbouw en van regeneratieve landbouw kunnen in de bedrijfsvoering worden ingepast? Op vrijdagen 21 oktober, 11 en 25 november van 10.30 tot 16.30 uur. Aanmelden: www.warmonderhoftrainingen.nl.

Deze training is los te volgen of als follow-up van de Themadag Duurzaam bodembeheer op zaterdag 1 oktober. De training gaat dieper en individueler in op dit onderwerp en is uitsluitend bestemd voor boeren en andere professionals die kennis en ervaring hebben in de praktijk van de landbouw. Basisbegrippen uit de land- en tuinbouw worden bekend verondersteld.

Trainer en kosten

Trainer Ruud Hendriks is docent bodemvruchtbaarheid bij Aeres MBO Dronten Warmonderhof en practor Kringlooplandbouw namens Aeres MBO. De training wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Wat maakt dat de driedaagse training aangeboden kan worden voor €.150,00 ex btw per persoon, inclusief koffie/thee en lunch.

De volgende onderdelen worden uitgelicht. 

– De dag begint met een andere manier van kijken. Bodem is de laatste decennia heel mechanistisch benaderd. Meten en weten, kwantitatief, maakbaar, cijfers zijn bepalend. De bodem kan ook vanuit de kwalitatieve kant worden benaderd. Welke kwaliteiten heeft je bodem? In welke ontwikkelingsfase zit je bodem? Afnemende mineralenbeschikbaarheid is een extra stimulans om de kwaliteiten van je bodem te (her)kennen.

– Elke bodem heeft een eigen dynamiek. De stikstofdynamiek laat een deel van die dynamiek zien. NDICEA is en programma waar je “het bedrijf in kan stoppen”. Dat programma berekent op basis van bodem, ondergrond, gewas, bemesting, groenbemesters, het weer etc de stikstofdynamiek en het organische stof verloop.

– Bodem en voedingskwaliteit. Er zijn zorgen over een afnemende voedingskwaliteit door eenzijdige bemesting en hoge opbrengsten. Wat is er bekend over de relatie bodem en voedingskwaliteit. We kijken naar inhoudsstoffen, met name vitaminen en mineralen, en naar de kwalitatieve kant van de bodem.

– Bodemopbouw gaat langzaam, onderzoek op dat gebied vraagt een lange adem. Ze zijn er wel. Waaraan meet je af wat de verbetering van je bodem is? Hoe is dat wanneer je verse mest, compost of bokashi naast elkaar zet?

– Welke stappen heb je al genomen en waar denk je aan? Gedurende de dag is er ruimte om eigen ontwikkelingsvragen te stellen en te bespreken. Door de eigen situatie erbij te halen kunnen de diverse mogelijkheden praktische handen en voeten krijgen.

– De actualiteit is nogal hectisch. Die is niet leidend, maar kunnen we ook niet buitensluiten. We kijken wat de recente ontwikkelingen (verdwijnende derogatie, veranderingen in (kunst)mestbeschikbaarheid etc) betekenen voor het onderhouden van de bodemvruchtbaarheid. 

– Natuurinclusief en regeneratief boeren staat in de belangstelling. Elementen daaruit zijn ook prima in te zetten wanneer je je niet onder een dergelijk stroming schaart. Het GLB geld wordt de komende jaren steeds meer ingezet in deze richting.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord