Kennisplatform voor het noorden

Delta Geoconsult combineert techniek met beheersing uitvoeringsrisico’s en kosten

Geplaatst op 5 januari 2021
Delta Geoconsult combineert techniek met beheersing uitvoeringsrisico’s en kosten

“Nederland is een land van klei, veen en zand, waarbij vooral in het noorden en westen vrijwel elk bouwwerk van enige omvang op palen moet worden gefundeerd. In het oosten en zuiden van Nederland kon van oudsher vaak direct op het zand worden gefundeerd, maar de gebieden met goede ondergrond worden ook daar schaars. Daarnaast komen er nieuwe funderingstechnieken op de markt, en worden op bouwprojecten niet zelden de uitvoeringsrisico’s onderschat – juist in de funderingstechniek met steeds wisselde bodemomstandigheden – en dreigen de kosten in de uitvoeringsfase dan snel onbeheersbaar te worden. Dit is precies het marktsegment waar Delta Geoconsult haar meerwaarde kan bieden, maar dan bij voorkeur vroegtijdig in het ontwerpproces.” Aan het woord is Sikko Doornbos, de man achter Delta Geoconsult.

Ervaring
Delta Geoconsult is een relatief jong raadgevend ingenieursbureau voor grondmechanica en funderingstechniek, maar wel met veertig jaar ervaring in huis, zowel in Nederland als elders in Europa. Ing. Sikko Doornbos – geboren en getogen in het noorden – heeft zijn sporen verdiend in zowel het ontwerp van funderingen als in de praktische uitvoering ervan voor zeer uiteenlopende projecten. Niet alleen in Nederland maar ook elders in Europa; van Finland tot Portugal en van Schotland tot Hongarije.
Tot de klantenkring behoren landelijk of lokaal opererende aannemers en ingenieursbureaus, maar ook (soms buitenlandse) opdrachtgevers in de bouw en industrie. Hierdoor behoren ook buitenlandse relaties met bouwplannen in Nederland tot de opdrachtgevers. Doornbos: “Zoals nu voor een Engelse opdrachtgever voor een bouwproject in stedelijke omgeving in West-Nederland. En we hebben ook twee Duitse opdrachtgevers: één voor een industrieel project in Noord-Nederland en één in Zuid-West-Nederland.” Delta Geoconsult wordt ingeschakeld voor kennis van de Nederlandse bodemgesteldheid, normen én haar marktkennis.

Unieke werkwijze door integrale aanpak
Grondonderzoek bestaat in Nederland veelal uit sonderingen, soms aangevuld met boringen en laboratoriumonderzoek. Op basis van de resultaten van zo’n grondonderzoek wordt voor ieder bouwproject – van een woning tot een groot industrieel project – een funderingsadvies opgesteld. Doornbos vertelt: “Delta Geoconsult voert zelf geen grondonderzoek uit, maar onderscheidt zich door een integrale aanpak van funderingsadvies, inclusief risico-assessment en kostenbeheersing. In overleg wordt met de opdrachtgever een programma van eisen opgesteld. Dit zijn technische aspecten zoals belastingen vanuit de constructie en vervormingseisen, maar ook omgevingseisen zoals mogelijke geluids- en/of trillingshinder bij heiwerk. Daarnaast wordt bij de keuze van een funderingssysteem goed gekeken naar uitvoeringsrisico’s van het funderingssysteem zelf, maar ook voor de directe omgeving (belendende gebouwen). Tenslotte kunnen ook mogelijke alternatieven én de kosten in beschouwing worden genomen – ‘trade-off’ – om samen met de opdrachtgever tot een technisch-economisch zo optimaal mogelijke keuze te komen.”

Moderne funderingstechnieken
De laatste decennia zijn in Nederland een groot aantal verschillende nieuwe funderingstechnieken ontwikkeld of vanuit het buitenland geïntroduceerd, vertelt Doornbos. “Waaronder in-de-grond-gevormde systemen zoals Vibro-palen, trillingsvrije mortelschroefpalen en grondverdringende paalsystemen, uitgevoerd met of zonder groutinjectie, combi-palen enz., ieder vaak met een specifiek toepassingsgebied. Niet zelden wordt (te) snel gekozen voor het goedkoopste systeem. In de keuze voor een funderingssysteem zijn de plaatselijke bodemomstandigheden vaak een beperkende en soms ook onderschatte factor van belang. In zeer slappe ondergrond kan dit leiden tot onvoorziene risico’s en problemen. Andere systemen hebben weer beperkingen in (te) harde zandlagen. Ook grondwaterstanden en laagopbouw van de bodem kunnen de keuze sterk beïnvloeden.” Door de lange en brede praktijkervaring is Delta Geoconsult in staat hierin optimaal en deskundig te adviseren.

Adviezen gaan verder dan technisch voorstel
Doornbos legt uit Delta Geoconsult onderscheidend adviseert, met een funderingsadvies op technische gronden (belastingen uit de constructie en plaatselijke bodemgesteldheid), maar zo nodig mede op basis van een goede kosteninschatting, alternatieven en een gedegen risicoanalyse van de uitvoeringsaspecten, ruim voorafgaande aan de uitvoering. “Voor buitenlandse opdrachtgevers komt daar de kennis van de Nederlandse normen en markt bij. Wij ondersteunen ook bij de selectie van Nederlandse uitvoerende partijen. Delta Geoconsult is bovendien door alle praktijkervaring in staat de uitvoering van relatief eenvoudige tot de meest complexe funderingen te begeleiden, de uitvoeringsgegevens te beoordelen en bij eventuele uitvoeringsproblemen snel mitigerende maatregelen voor te stellen om daarmee tijd en kosten in de uitvoeringsfase beheersbaar te houden.”

Delta Geoconsult combineert techniek met beheersing uitvoeringsrisico’s en kosten

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord