Kennisplatform voor het noorden

De week van Harry Venema (Arcadis)

Geplaatst op 25 januari 2021
De week van Harry Venema (Arcadis)

Het werk van een ondernemer gaat altijd door. Maar de maandag is wel een belangrijke dag, het begin van een week waarin weer doelen bereikt kunnen worden. Vandaag duiken we in de week van Harry Venema, directeur Bedrijfsvoering Energietransitie bij Arcadis. Hoe ziet zijn agenda eruit en wat houdt hem bezig?

Waarin onderscheiden jullie je?
De missie van Arcadis luidt: “Improving Quality of Life”. Dat klinkt mooi, het belangrijkste is dat mijn collega’s daar ook echt invulling aan willen geven. Iedere dag weer. Daar waar het kan willen we de wereld een beetje beter leefbaar maken. Arcadis is een wereldwijd werkend bedrijf waarin collega’s werken met kennis en ervaring op het gebied van Water & Milieu, Infrastructuur en Gebouwen. We hebben vele samenwerkingen met grote en kleinere, vooral ook regionale, bedrijven die specifieke expertise aan onze projecten toevoegen, die ervoor zorgdragen dat onze gezamenlijke aanpak een betere is dan een afzonderlijke.

Arcadis is naar mijn mening sterk in het, samen met opdrachtgever en stakeholders, bedenken en realiseren van vernieuwende projectvoorstellen waarin meerdere disciplines aan elkaar worden gekoppeld en waarin zowel kansen als problemen worden aangepakt. Een voorbeeld: Wij hebben momenteel in het Noorden initiatief genomen om een gebied aan te pakken waar de verdroging van de ondergrond een groot probleem is. Bewoners en ondernemers in dit gebied hebben, naast de aanpak van het verdrogingsprobleem, een sterke behoefte aan vernieuwende en duurzame energieontwikkeling. Wij hebben, in een intensieve samenwerking met alle betrokkenen van het gebied, een aanpak voorgesteld waar zowel de verdroging als de duurzame energieontwikkeling wordt aangepakt en ook voor de agrariërs in het gebied een nieuwe en duurzame wijze van land-/akkerbouw wordt voorgesteld. De kogel is in dit project nog niet door de kerk, maar ik ben erg enthousiast dat we gezamenlijk met alle betrokkenen in en rondom het gebied met dergelijke mooie voorstellen komen die wat mij betreft direct invulling geven aan de missie van Arcadis: “Improving quality of life” en dan lokaal toegepast: in het Noorden.

Wat vind jij als ondernemer het mooiste van je vak?
Samen met opdrachtgevers, partnerbedrijven, ondernemers en bewoners in een gebied plannen bedenken én realiseren waarvan écht gebruik wordt gemaakt en waar mensen, die hieraan hebben bijgedragen, écht trots op kunnen zijn en deze trots ook uitstralen. Wanneer Arcadis daar een bijdrage aan kan leveren, door bijvoorbeeld elders opgedane ervaring in de wereld op een vernieuwende en effectieve wijze lokaal toe te passen, dan ben ik trots dat ik daar als persoon en als bedrijf invulling aan heb mogen geven.

Waar wil je over 5 jaar na nu staan, als ondernemer?
Arcadis heeft geloof in de transitie naar duurzame energiebronnen: de energietransitie. De energietransitie, zie ook onze website, is een van de belangrijkste strategische richtingen van Arcadis. Als noorderling heb ik de overtuiging dat, als er ergens een gebied is waar de energietransitie tot uiting moet komen, dit Noord-Nederland is. Onze noordelijke regio heeft mijns inziens alles in zich om in de komende jaren de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen vorm en inhoud te geven. Hierbij maken we gebruik van de infrastructuur (industrie, buizennetwerk, installaties, etc.) en de kennis en ervaring die in Noord-Nederland aanwezig is en komende jaren verder ontwikkeld wordt.

Ik heb de overtuiging dat Arcadis een goede bijdrage kan leveren aan de uitdagingen waar we op het gebied van energietransitie voor gesteld staan. Wij hebben de kennis, vernieuwende technische én energetische ideeën en het netwerk in huis om samen met partners initiatief te nemen in duurzame ontwikkelingen en deze tevens te realiseren. Daar wordt onze Noordelijke regio beter van.
Over 5 jaar hoop ik dat de Noordelijke regio ziet dat Arcadis een speler is die op verschillende manieren en in verschillende trajecten het initiatief heeft genomen om de uitdagingen op het gebied van energietransitie op te pakken én succesvol te realiseren. Ik hoop ook dat de bewoners en ondernemers in het gebied ervaren dat we deze energietransitie niet los van hen, maar samen met hen, realiseren. Datgene wat we bedenken en realiseren moet passen in ons landschap en door de bewoners van onze regio ondersteund worden c.q. gewenst zijn.

Noem eens één afspraak die je voor de komende week in de agenda hebt staan. Wat springt eruit, waar verheug je je op?
Deze week heb ik een afspraak met 3 bedrijven waarmee wij gezamenlijk een techniek willen ontwikkelen die maakt dat wij als samenwerkende bedrijven een belangrijke oplossing kunnen bieden aan de congestieproblematiek (de ontwikkelde duurzame energie kan op dit moment niet op het energienet worden gezet omdat dit energienet volledig benut is) waarmee we in het Noorden worstelen.

En waarom?

Ik verheug mij op deze afspraak omdat dit gesprekken zijn met enthousiaste mensen van de 3 bedrijven die elkaars ideeën versterken. Het zijn bedrijven die, net als Arcadis, niet om de materie heen draaien en direct op zoek zijn naar projecten waar het ontwikkelde idee kan worden toegepast. Wanneer dit gezamenlijke idee technisch en financieel haalbaar blijkt, dan zetten we een enorme stap voorwaarts in de mogelijkheden naar energietransitie (in het Noorden). Daar lever ik graag mijn bijdrage aan. Dat maakt mij erg enthousiast. Daar doe ik het voor!

Tot slot: welke ondernemerstip zou jij met iedere lezer willen delen?
Toen ik bovenstaande vraag las moest ik direct denken aan 1 van de ondernemers waarvan ik onder de indruk was en ben. Hij is niet meer onder ons, maar Steve Jobs is toch wel een ondernemer naar mijn hart. Hij was niet bang om te falen, er gingen zaken bij hem mis, maar iedere dag gaf hij weer het beste van zichzelf en werd uiteindelijk zakelijk erg succesvol. Een paar uitspraken van hem die in mijn geheugen gegrift staan: “Follow your heart, the dots will connect”, “Keep looking, don’t settle”, en ook een hele mooie: “Stay hungry, stay foolish”. Als ik met deze uitspraken van Steve je aandacht heb getrokken, bekijk dan ook de speech die Steve Jobs in 2005 in Stanford gaf. Nog iedere keer als ik deze video zie, krijg ik kippenvel. Wat een man!

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord