Kennisplatform voor het noorden
Hennie van Braak
Van Braak Accountants Accountancy

Tarief schenkbelasting terug naar 4%

Hoe kunnen wij het tarief schenkbelasting terugbrengen naar 4%? Het gebeurt nog wel eens een keer dat ouders vermogend zijn en eigenlijk niet veel banksaldo hebben, ofwel: hun vermogen zit in onroerende zaken of ander soortige waardevolle bezittingen. Het zou dan interessant kunnen zijn dat ouders aan kinderen schenken, bijvoorbeeld een bedrag van €125.000.

Maar: dit bedrag wordt niet uitbetaald, maar wordt door ouders schuldig gebleven aan de kinderen en wel zodanig dat de kinderen het geld niet eerder kunnen opeisen dan na het overlijden van de langstlevende ouder.

Schenkbelasting
Over een schenking tot een bedrag van €125.000, is 10% schenkbelasting verschuldigd ofwel €12.500. Stel dat de ouders nog leven 20 jaar. Dan zijn ouders over de periode van twintig jaar jaarlijks verschuldigd: 6% rente over de € 125.000. Dit bedrag dient ook daadwerkelijk aan de kinderen te worden betaald. Het betekent dan dat de kinderen twintig jaar lang 6% van €125.000 ontvangen. Dat is per jaar € 7.500.

De kinderen ontvangen twintig jaar lang €7.500, ofwel: de kinderen ontvangen €150.000 rente. Bij overlijden van de ouders kunnen de kinderen incasseren: €125.000 onbelast. Dit betekent dat de kinderen in totaal ontvangen: €150.000 rente en € 125.000 aflossing van een lening, totaal €275.000. Daarover is dan verschuldigd €12.500 schenkbelasting, te betalen in het jaar dat de schenking is toegezegd. Dit komt er dan op neer dat de schenkbelasting uiteindelijk per saldo neerkomt op 3,5%. Want 3,5% van €275.000 is immers ongeveer €12.500, het bedrag van de schenkbelasting.

De regeling is op deze wijze globaal uitgelegd en heeft best nog wat kleine haken en ogen.  Niettemin is het goed om na te gaan of u van deze regeling gebruik zou kunnen maken. Het kan veel besparen.

H.H. van Braak
Van Braak Accountants

Delen via

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord