Kennisplatform voor het noorden
Sytze Keuning
Bioclear earth Biotechnology

Gif

In mijn voortuin heb ik de buxushaag vervangen door een beukenhaag. De buxus was al een tijdje aan het afsterven door een schimmelinfectie die in Nederland al jaren woedt. Daarbovenop kwam nog eens de buxusmot. Deze – inmiddels gevestigde soort – legt eieren aan de onderkant van de buxusblaadjes, waaruit buxusmotrupsen komen die de buxus kaalvreten.

Mijn buurvrouw van 92 jaar begreep niks van mijn rigoureuze actie: ‘Had je niet kenne spuiten buurman?’. Uit haar mond klonk dat als een hele logische oplossing. Nou zijn er inderdaad bestrijdingsmiddelen op de markt, tegen zowel de schimmel als de buxusmot. Maar vogels, vooral koolmezen en pimpelmezen die gek zijn op deze rupsen, worden de dupe van deze chemische bestrijding en vergiftigen zichzelf en hun kroost. Tja, waar ben je dan mee bezig in je nette tuin?

Chemische middelen

Er is veel aandacht voor het gebruik van pesticiden in de agrarische sector en het is een goede trend dat dit stap voor stap wordt teruggedrongen. Professionele gebruikers moeten een spuitlicentie halen en hebben te maken met strikte regels. Maar particulieren hoeven dat niet en spuiten naar eigen inzicht met chemische middelen, waaronder het populaire glyfosaat. Dit middel, beter bekend als Round-up, is ondanks Europese pogingen om het te verbieden nog steeds verkrijgbaar voor de particulier.

Regelmatig zie ik mensen in de weer met een drukspuit. Soms al in maart, wanneer er nog bijna niks groeit en de zwarte grond kennelijk preventief wordt besproeid. Middelen als glyfosaat moeten in aanraking komen met het blad van de te bestrijden plant en via het blad worden opgenomen, waarna de plant in enkele dagen afsterft. Het heeft dus geen enkele zin dit middel op de kale grond te spuiten. Bij particulier gebruik gaat meer mis, zoals een te hoge dosering.  ‘Zou dat wel werken, zo’n klein dopje in 10 liter water?  Ik doe voor de zekerheid maar een beetje meer’, is al gauw de gedachte. Boeren en professionele spuiters laten dat wel uit hun hoofd, alleen al vanwege de kosten.

Gedoogbeleid

Een tuin is een mooie hobby. Waarom moet daar gif bij? Het dient geen enkel economisch belang, behalve dat van de gifproducent. Het lijkt me een goede zaak dat het gebruik van gif door particulieren zo snel mogelijk wordt uitgebannen. Leer te leven met een beetje onkruid of haal het weg met de schoffel. Pas een gedoogbeleid toe in plaats van gif. Kijk eens hoe mooi sommige (on)kruiden bloeien. Waarom zou je alles moeten uitroeien, wat je niet bij het tuincentrum hebt gekocht. Waardeer het spontane!

Sytze Keuning
Bioclear earth

Delen via

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord