Kennisplatform voor het noorden

750.000 euro voor projecten schoner oppervlaktewater en klimaatadaptatie

Geplaatst op 2 juni 2023
750.000 euro voor projecten schoner oppervlaktewater en klimaatadaptatie

De provincie Groningen stelt samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s ruim 750.000 euro subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit en klimaatneutrale landbouw. Dat is nodig omdat de landbouwsector steeds meer te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering, zoals te veel of juist te weinig water. Groningse agrariërs uit het gebied van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s kunnen deelnemen aan de projecten, die voortkomen uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

De subsidie is bedoeld voor twee nieuwe DAW-projecten, die momenteel worden opgezet. Eén daarvan is het project Klimaatboeren, waarin Groningse agrariërs in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest kennis kunnen opdoen en uitwisselen over wat klimaatverandering betekent voor hun bedrijf. En welke maatregelen ze kunnen nemen om hun bedrijf klimaatbestendig te maken. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van www.collectiefgroningenwest.nl/klimaatboeren. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Groningse agrariërs in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s kunnen via het project Reductie Perceel- en Erfemissie subsidie krijgen voor de uitvoering van fysieke maatregelen om perceel- en/of erfemissie te reduceren of te voorkomen. Aanmelden voor dit project is momenteel nog niet mogelijk, hierover wordt op een later moment gecommuniceerd. Agrariërs kunnen alvast hun interesse voor dit project kenbaar maken via www.dawnoordnederland.nl.

Eerdere projecten

Binnen DAW werken agrariërs samen aan een toekomstbestendige landbouw. Uit eerdere subsidierondes zijn al tien projecten in de provincie Groningen voortgekomen, die momenteel afgerond of in uitvoering zijn. Eén van deze projecten is Weide & Water, waarin de bodem centraal staat. In studiegroepen onderzoeken de 85 deelnemende agrariërs hoe zij de bodemstructuur kunnen verbeteren. Ook gaan ze samen met experts het veld in om de ondergrond te onderzoeken en krijgen zij advies over concrete maatregelen in hun eigen bedrijf.

Samenwerking

Provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven werken intensief samen aan schoner water en een betere bodemkwaliteit. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De brede samenwerking is van groot belang voor het succes van de projecten. Zie voor meer informatie www.dawnoordnederland.nl/.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord