Kennisplatform voor het noorden

50 basisbaners aan de slag in gemeente Groningen

Geplaatst op 7 maart 2022
50 basisbaners aan de slag in gemeente Groningen

Onlangs is de gemeente Groningen gestart met het experiment basisbanen. Met de Basisbaan creëert de gemeente extra werkgelegenheid voor inwoners die op een andere manier geen kans maken op een betaalde baan. Per 1 maart zijn er in de gemeente 50 mensen werkzaam met een basisbaan. Dat was ook het doel. Uit een tussenevaluatie blijkt dat verreweg de meeste deelnemers er qua inkomen op vooruit zijn gegaan en belangrijker nog: in welzijn. Opvallend is dat van alle mensen die gestart zijn met een Basisbaan er niemand is uitgevallen. Ook is het ziekteverzuim is met 3,6 % zeer laag te noemen. Een andere mooie uitkomst is dat met de komst van de Basisbaners de leefbaarheid van de wijken en dorpen in de gemeente Groningen verbeterd.

Wethouder Werk Carine Bloemhoff van de gemeente Groningen: ”Ik ben ontzettend blij met deze resultaten. Basisbaners die ik spreek, geven aan dat het werk hen weer zelfvertrouwen en energie geeft. Ook voelen ze zich fitter en ervaren ze minder stress. Bovendien gaan ze er in inkomen op vooruit. Ik ben er van overtuigd dat de Basisbaan een prachtig instrument is om werkgelegenheid te creëren voor mensen die anders niet aan het werk kunnen komen, dat blijkt maar weer uit deze evaluatie”.

Wat doen basisbaners?

De taken die de deelnemers doen zijn geïnventariseerd in gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende organisaties in de wijken van de gemeente. Het werk mag geen betaalde banen of vrijwilligerswerk verdringen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ondersteuning in buurtcentra, het opruimen van zwerfafval, het optreden als gastheer of gastvrouw op verschillende locaties in de wijk, het assisteren van fietsstewards, het meewerken aan een wijkblad, het ondersteunen van een sportvereniging of het bijstaan van kwetsbare buurtbewoners. Welke taken de deelnemers uitvoeren hangt ook af van hun wensen en mogelijkheden. Inmiddels zijn in vrijwel alle wijken en dorpen deelnemers met een basisbaan actief.

Landelijke ontwikkelingen
De aandacht voor het instrument basisbanen is enorm toegenomen nadat verschillende adviesorganen (o.a. commissie Borstlap en Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) hebben gepleit voor het creëren van waardevol werk voor mensen die op afstand van de arbeidsmarkt staan. Ook verschillende politieke partijen hebben de basisbaan in hun verkiezingsprogramma opgenomen.Wethouder Carine Bloemhoff: “ Ik vind dat gemeenten de ruimte en de middelen moeten krijgen van het rijk om de komende jaren te experimenteren met instrumenten als de basisbaan. Daarmee willen we komende jaren veel meer Groningers een basisbaan bieden. Een structurele vormgeving van de banen vraagt om een andere (landelijke) financieringsmethode. Rijk en gemeenten kunnen er alleen gezamenlijk voor zorgen dat mensen voor wie de afstand tot betaald werk te groot is toch volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij”. 

Het experiment basisbanen loopt tot eind 2023. Wat betreft het college moet de basisbaan een structureel onderdeel van het arbeidsmarktbeleid in de gemeente blijven. Dit jaar worden er extra  inspanningen geleverd om ook partijen in de wijken te laten mee betalen aan de Basisbanen. Ook wordt gekeken welke beschikbare fondsen er zijn voor aanvullende financiering.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkophetnoorden.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord