Bedrijfsleven en onderwijs in gesprek over gezamenlijke kansen

22 november 2018 Trends

Duurzaamheid én de verbinding tussen onderwijs arbeidsmarkt; dat waren de thema’s die centraal stonden tijdens het bedrijfsbezoek aan ROC Friese Poort op woensdag 8 november 2018. De vijftig deelnemers aan dit bezoek werden ontvangen op de locatie Egelantierstraat in Leeuwarden. Hier staat het splinternieuwe gebouw voor opleidingen Veiligheidsberoepen. Het gebouw, dat eind 2017 geopend werd, is volledig circulair gebouwd.

Hoofd facilitair beleid, Jaap van Bruggen, lichtte toe hoe dit bijzondere gebouw tot stand is gekomen en hoe daarbij invulling is gegeven aan circulair bouwen. Zo is goed gekeken naar de stand van het gebouw ten opzichte van de omgeving. Want als je een energieneutraal gebouw neer wilt zetten, is de stand van het gebouw voor 30 procent bepalend of dit lukt. Van Bruggen gaf aan dat het bouwen van dit bijzondere schoolgebouw ook pionieren was. De vraag die constant centraal stond: zadel je de volgende generatie met rotzooi op of met meerwaarde? Uiteraard kregen de aanwezige leden ook een rondleiding door het gebouw om te zien hoe bijvoorbeeld hergebruik van oude materialen unieke nieuwe ontwerpen, waaronder een fietsenhok van ballastblokken van een VOC-replicaschip, heeft opgeleverd.

Samenwerking
Naast duurzaamheid was er ook aandacht voor een ander, voor ondernemers zeer relevant, thema, namelijk de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Drie voorbeelden van succesvolle samenwerkingen tussen ROC Friese Poort en ondernemers werden eruit gelicht. Zo wordt bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity al intensief samengewerkt, onder de naam Cyber@Work. De kennis van dit vakgebied leer je niet vanuit een boekje, maar moet je leren in de praktijk. Bedrijven bieden MBO-studenten die gelegenheid. Tegelijkertijd worden studenten ingezet om de cyber-awareness bij medewerkers te vergroten, bijvoorbeeld door te helpen bij het boefproof maken van mobiele telefoons. De studenten dragen zo bij aan de digitale weerbaarheid van organisaties, terwijl ze zelf de nodige kennis en ervaring opdoen. Een mooie wisselwerking! Daarnaast zijn er ook al zeer succesvolle samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en werkt ROC Friese Poort met bedrijven uit de maritieme sector samen binnen de Yacht Builders Academy.

Inzichten
Naar aanleiding van deze praktijkvoorbeelden werd aan de aanwezige ondernemers de vraag gesteld welke mogelijkheden zij zien als het gaat om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. De respons vanuit de zaal toonde aan dat er genoeg kansen zijn en dat de ondernemers ook doordrongen zijn van de meerwaarde van samenwerking. Daarnaast werd ook een aantal vragen gesteld die ROC Friese Poort weer nieuwe inzichten opleverden. Daarmee werd direct zichtbaar wat een goede dialoog en samenwerking kan opleveren!

Centrum Duurzaam
De besproken thema’s sluiten uitstekend aan bij de speerpunten van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Door het bedrijfsleven te verbinden met studenten ontstaat er een win-winsituatie voor de regio. Goed opgeleide studenten betreden de arbeidsmarkt waardoor de betrokken ondernemingen van een kwaliteitsimpuls worden voorzien. ROC Friese Poort draagt hiermee bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van haar studentenbestand en indirect aan de vooruitgang van de regionale economie.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Lees meer.

Ik ga akkoord