Twee nieuwe voertuigen ontwikkeld in project “Oliebestrijding Waddenzee en Havens”

6 september 2017 Economie

De Waddenzee is door haar unieke eigenschappen erg kwetsbaar voor olievervuiling. Om de schadelijke gevolgen van een eventuele olieramp te beperken is de NHL Hogeschool in samenwerking met de bedrijven Hanze Wetlands Appingedam en BDS Harlingen ondersteund door TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) in 2015 het project “Olieverwijdering in Waddenzee en Havens” begonnen. In dit project zijn voertuigen ontwikkeld waarmee olie en andere schadelijke residuen van slibrijke platen verwijderd kan worden zonder schade aan te brengen aan flora en fauna.

De Waddenzee is bijzonder door zijn ondiepe, slibrijke gebieden en krachtige getijdestromen. De sociale, ecologische en economische waarden van het Waddengebied worden versterkt door de aantrekkelijke eilanden en haven van internationaal belang. Al deze waarden van het Waddengebied willen we koesteren, beschermen én benutten.

Het project ‘Olieverwijdering in Waddenzee en Havens’ dat is gefinancierd door het Waddenfonds, had als doelstelling om in betrekkelijk korte periode van 1,5 jaar een tweetal innovatieve olieverwijderingssystemen te bouwen, testen en demonstreren. Systemen waarmee olie van slibrijke zachte planten kan worden verwijderd waarbij zo min mogelijk schade aan en verstoring van de natuur ontstaat. Hiervoor was samenwerking tussen de bedrijven en de kennisinstelling essentieel.

Er zijn inmiddels twee bijzondere voertuigen ontwikkeld, de ‘Wadcrawler’ door BDS Harlingen en de ‘Hanze rupskraan’ door Hanze Wetlands.

De Wadcrawler van BDS Harlingen is een amfibievoertuig, ontwikkeld om vanuit water de besmeurde slibrijke gebieden te bereiken. De olie wordt opgeruimd via een kraan aan de voorzijde waarop een vacuüm systeem is aangesloten.

De Hanzerupskraan van Hanze Wetlands benadert de besmeurde slibrijke gebieden vanaf de walkant. Het voertuig maakt gebruik van brede rupsbanden waardoor bodemverstoring beperkt wordt. Ook dit voertuig heeft een kraan aan de voorzijde met een vacuümsysteem om de olie op te ruimen.

In juni 2017 zijn beide voertuigen uitgebreid getest en zoals gebruikelijk verder gemodificeerd. Een filmverslag van deze test kunt u hier terugkijken. De Wadcrawler is inmiddels operationeel en ingezet bij de grote oefening Olie Alert Waddenzee die door Rijkswaterstaat in het Waddengebied georganiseerd is. De Hanze rupskraan zal bij een eerstvolgende oefening operationeel inzetbaar zijn.

Zowel de NHL Hogeschool als de betrokken bedrijven zijn zeer tevreden over de resultaten van het project “Olieverwijdering in Waddenzee en Havens”. Het is een geruststellend gevoel dat bij een calamiteit met verontreiniging in het Waddengebied de ondiepe en slibrijke gebieden snel en goed schoongemaakt kunnen worden met inzet van deze prachtige innovatieve voertuigen.